Gebruiks voorwaarden JMGMUSIC Network

1Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing op het gebruik van all sitios web, aplicaciones en / de cuentas (hierna: " Digitale Diensten) joint ventures waar zij directo de indirecto aandeelhouder van is (hierna gezamenlijk: “ JMGMUSIC Network ”, “ ons ” de “ wij ”. JMGMUSIC Network es gevestigd aan de Burg van Fenemaplein 2 a-0306, 2042TA, Zandvoort en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34195821.

De Digitale Diensten van JMGMUSIC Network ofrece nuevos sitios web y aplicaciones . Door gebruik te maken van een Digitale Dienst van JMGMUSIC Network, aanvaard je deze voorwaarden.

JMGMUSIC Network kan deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Op jouw gebruik van een Digitale Dienst zijn corceles de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing. Wij verzoeken jou deze voorwaarden regelmatig te controleren.

2. Diensten van derden, privacidad

Indien een Digitale Dienst gebruik maakt van of verwijst naar diensten van derden, kunnen tevens (algemene en / of gebruiks-) voorwaarden, privacy- en / of cookieverklaringen van de betreffende derden van toepassing zijn. JMGMUSIC Network es una nueva versión de varios sitios web de aplicaciones diferentes. Deje que op dat deze voorwaarden en verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. JMGMUSIC Network op.

Indien je via een Digitale Dienst persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld je naam en / of e-mailadres, zijn onze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring van toepassing. Wij raden je aan het de Privacyverklaring y Cookieverklaring goed te lezen voordat je deze gegevens aan ons verstrekt. Als via een Digitale Dienst kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen eveneens aanvullende (spel) voorwaarden van toepassing zijn. En alle gevallen geldt dat bij tegenstrijdigheid van voorwaarden, onze Privacyverklaring y Cookieverklaring vóór gaan.

3. Cuenta de Gebruik van een JMGMUSIC Network

Via de Digitale Diensten van JMGMUSIC Network kun je onder andere informatie vinden over de producten en diensten van JMGMUSIC Network. Ook kun je je via sommige Digitale Diensten registreren, bijvoorbeeld om je op te geven voor deelname aan, de het bijwonen van een radio- de televisieprogramma, de Digitale Diensten gebruiken als '2nd screen' gedu een televisie-uitzending.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder auteurs-, merk- en databankrechten op de inhoud en vormgeving van de Digitale Diensten, iberusten uitsluitend en exclusief bij JMGMUSIC Network en/of haar licentiegevers. Het recht om een Digitale Dienst te gebruiken, impliceert niet de overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht en aanzien van de genoemde intellectuele eigendomsrechten door JMGMUSIC Network aan de gebruiker. Zonder toestemming van JMGMUSIC Network is het niet toegestaan om (delen van) de Digitale Diensten te kopiëren, elders in te laden of de merken van JMGMUSIC Network te gebruiken.

5. Vragen

Vragen de klachten sobre deze voorwaarden kun je stellen a través de jorgemartinezgalan@gmail.com